تحلیل فاندامنتال:

طول دوره: ۳۰ ساعت

شهریه : ۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان

استاد دوره: مرتضی جهانی

– تجزیه و تحلیل اقتصادی ملی و جهانی

– تجزیه و تحلیل صنعت و شرکت (فرصت ها، تهدیدها، نقاط ضعف و قدرتSWOT)

-تحلیل نسبت های مالی و سودآوری شرکت

– پیش بینی جریانات نقدی و بررسی سیاست های تقسیم سود

– روشهای محاسبه و تحلیل حساسیت (EPS)

– ارزش گذاری ابزارهای مالی

– تحلیل وقایع آتی رویدادهای غیرمعمول و نوآوری در سود شرکت