طول دوره: ۱۰۰ساعت

شهریه : ۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان

استاد: مهندس کاوه

کد ملي شناسايي آموزش شغل: ۷۴۲۱۲۰۰۳۰۱۹۰۰۰۲

سرفصل دوره تعمیرکار سخت افزار تلفن همراه

۱- کاربری تلفن همراه

۲- بررسی و تست مدارهای الکترونیکی و کاربرد آن ها

۳- نقشه خوانی مدارات الکترونیکی گوشی

۴- تجزیه و تحلیل بلوک دیاگرام و تست قطعات الکترونیکی در انواع گوشی

۵- تشخیص و تحلیل عیب در انواع گوشی

۶- رفع عیب مدار ها

۷- باز و بست گوشی های مختلف

۸- تعمیر صفحه نمایشگر