طول دوره : ۵۰ ساعت

شهریه:۷۸۰/۰۰۰ تومان

استاد: مهندس نادیان

۳ ۱ ۱ ۲ ۳ ۰ ۲ ۹ ۰ ۱ ۷ ۰ ۰ ۰ ۱

کد ملي شناسايي آموزش شغل: ۱۰۰۰۷۱۰۹۲۰۳۲۱۱۳

سرفصل دوره سرپرست اکیپ نقشه برداری

۱- استقرار و تنظيم دوربين نقشه برداري

۲- نقشه خوانی

۳- احیا مسیر

۴- توانايي نقشه برداري مسير (اجراي پروژه)

۵- توانايي نقشه برداري ابنيه فني

۶- توانايي مديريت و سرپرستي كارگاه

۷- توانايي گزارش نويسي و آيين نگارش

۸- توانايي كاربرد رياضيات در نقشه برداري